Seed capital Financiering voor de start van uw onderneming
Carls Group verstrekt seed capital (ook wel zaaikapitaal genoemd) aan ambitieuze startups die innovatieve producten en/of diensten ontwikkelen. Met seed capital wordt een startup in de eerste kapitaalsbehoefte voorzien. Dit type financiering met een beperkte investeringsomvang wordt onder andere gebruikt voor (markt)onderzoeken en de ontwikkeling van prototypen. Naast financiering biedt de Carls Group ook intensieve begeleiding aan.
Seed capital van de Carls Group voorziet in de eerste kapitaalsbehoefte van uw startup.
Om in aanmerking te komen voor seed capital van de Carls Group dient u ons een per e-mail, fax of post een executive summary van maximaal twee pagina's toe te zenden. Wij laten u vervolgens binnen twee weken schriftelijk weten of uw voorstel aansluit bij de portefeuille van de Carls Group.
Ondernemingen
Diensten
Carls Group Fulfilment
Carls Group Payments
Producten
Groothandel
Dropshipping
Fabricage
Financiering
Seed capital
Venture capital